fbpx
sprawdź ile zaoszczędzisz wróć

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

Wprawdzie obecność instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku lub na gruncie w terenie otwartym nie zwiększa ryzyka trafienia piorunem, lecz przepięcia wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub operacje łączeniowe w instalacjach elektrycznych mogą zagrażać elementom instalacji fotowoltaicznej: modułom fotowoltaicznym na dachu, skrzynkom przyłączeniowym, falownikom, licznikom, modułom komunikacyjnym. Dlatego w instalacjach fotowoltaicznych znajdują zastosowanie:

– po stronie napięcia DC – ograniczniki przepięć DC do 100V typu 2 lub 1/2, rozłączniki DC, wkładki topikowe DC do 1000V,

– po stronie napięcia sieciowego AC – rozłączniki lub wyłączniki nadprądowe oraz ograniczniki przepięć typu 2 lub 1/2, niekiedy wyłączniki różnicowoprądowe.

Absolutnym minimum są ograniczniki przepięć typu 1+2, gdy dom jest pokryty metalowym dachem lub nie można zachować zalecanych odległości miedzy instalacją PV a instalacją odgromową lub ograniczniki przepięć tylko typu 2 – pozostałych przypadkach. O zastosowaniu poszczególnych zabezpieczeń decydują projektanci instalacji PV w oparciu o obowiązujące normy i zalecenia producentów. Rozwiązania te są dostępne w postaci pojedynczych aparatów kompletowanych samodzielnie przez instalatorów oraz gotowych rozdzielnic PV, a niekiedy są wprost montowane przez producenta w obudowie falownika.Phoenix Contact

Globalna firma z centralą w Niemczech, znana głównie z automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej. W dziedzinie fotowoltaiki jest producentem najwyższej jakości złącz do kabli solarnych MC4 i Sunclix, ograniczników przepięć DC i AC oraz gotowych skrzynek przyłączeniowych do łańcuchowych instalacji PV.

 

Dehn

Niemiecka firma rodzinna średniej wielkości wąsko wyspecjalizowana w dostarczaniu najwyższej jakości systemów, produktów i usług w dziedzinie ochrony przepięciowej, ochrony odgromowej i uziemienia oraz sprzętu bezpieczeństwa. Firma Dehn jest liderem jakości i innowacji w ochronie osób, budynków, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz instalacji przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć. W dziedzinie fotowoltaiki jest producentem najwyższej jakości ograniczników przepięć DC i AC oraz gotowych skrzynek przyłączeniowych do łańcuchowych instalacji PV.

 

 

 Eti

Eti Polam Sp. z o. o. jest polską spółką należąca do słoweńskiego koncernu ETI-ELEKTROELEMENT d.o.o. zaliczającego się do grona największych producentów sprzętu elektrotechnicznego w Europie i Polsce. Firma ETI Polam oferuje kompleksową ofertę zabezpieczeń instalacji elektrycznych przed przetężeniami,  przepięciami i porażeniem. Jest bezpośrednim producentem: wyłączników nadprądowych i różnicowo-prądowych, bezpieczników topikowych zarówno niskiego jak i średniego napięcia, ceramiki elektrotechnicznej itp. Swoje wyroby produkuje także dla marek: SIEMENS, LINDNER, JEAN MULLER, SIBA, ABB. W dziedzinie fotowoltaiki jest producentem ograniczników przepięć DC i AC.

 Citel

Firma Citel jest największym we Francji i trzecim w Europie producentem ograniczników przepięć, z zakładami produkcyjnymi we Francji, USA i w Chinach. Citel oferuje ponad tysiąc typów i wykonań ograniczników przepięć oraz iskierników gazowych do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce lub instalacjach elektrycznych AC, dla sieci komputerowych, różnych sieci przysyłania danych i telefonicznych, sieci radiowych GSM, UMTS, TETRA, anten i urządzeń satelitarnych, kamer telewizyjnych, szaf sterowniczych, lamp LED czy kamer monitoringu. W dziedzinie fotowoltaiki jest producentem ograniczników przepięć DC i AC.

Jesteśmy partnerem

w górę